در کارخانه ما برای اینکه بتوانیم با سنسورها و موتورها و ... در ارتباط باشیم باید بتوانیم این المان ها را به یک پردازنده بدهیم تا بتوانیم این المان ها را پردازش کنیم و سپس دستور لازم و یا فرمان مورد نظر را صادر کنیم.

در قدیم که سیستم های دیجیتال در صنعت ظهور نکرده بود ما از سیستم های پنوماتیک و یا هیدرولیک استفاده می کردیم که یکسری لوله داشتیم که با فشار هوا یا روغن می توانستیم یک حرکتی در یک مسیر ایجاد کنیم.

این قسمت به علت اینکه از برق استفاده نمی شد خطرات جرقه زدن و آتش سوزی را نداشیتم اما این مدل از کنترل بسیار بسیار کند و گران و حجیم بودن.

در مراحل بعد سیستم های آنالوگ با کمک کامپیوتر توانستن کار پردازش و عملکرد را بسیار بسیار بهبود ببخشند در واقع ما در هر قسمتی که می خواستیم یک سنسور قرار بدهیم یک سیم به سمت پردازنده می کشیدم و سپس برای اینکه بتوانیم مقدار آنالوگ را به پردازنده ی دیجیتال معرفی کنیم از یک مبدل آنالوگ به دیجیتال استفاده می کردیم در این حالت اگر پردازنده ی ما با سنسور فاصله ی چند متری می داشت ما باید سیم های بلندی را می کشیدیم و حال فرض کنید در یک کارخانه ممکن است هزاران سنسور موجود می بود که چقدر سیم و کابل کشی وجود داشت!

بعدها سیستم هایی به وجود آمد که دارای قابلیت اطمینال بالاتری نسبت به سیستم ها قبلی داشتن این سیستم ها در خود مبدلهای آنالوگ به دیجتال و دیجیتال به آنالوگ را داشتن و بسیار قابل اطمینان تر بودن که این کامپیوتر های صنعتی PLC نام داشتن که می توانستن کارهای ما کم حجم تر و با دقت بیشتری انجام دهند.

مدل بعدی که ساخته شد می توانست چند پردازنده را با هم شبکه کند تا اگر یک پردازنده ازبین رفت و یا سوخت پردازنده ی دیگر بتواند جایگزین پردازنده ی دیگری شود و کار پردازش و تحلیل را انجام دهد که در واقع یک  redundancy یا افزونگی می شد که وقتی برای کنترل های ما این حالت در سیستم های DCS اتفاق افتاد که یک حالت چند پردازندگی را ایجاد می کرد.

سیستم بعدی که به وجود آمد سیستم های فیلدباس بود که می توانست شبکه و پردازش را در همان قسمت پایین (طبقه ی پایین اتوماسیون) انجام دهد در واقع در لایه ی فیلد. این سیستم ها به علت استفاده از سنسورهای پیشرفته ی دیجیتال که دارای یک پردازنده ی کوچک در خود بودن هر سنسور می توانست یک پردازش جزئی از پردازش کلی را انجام دهد از این رو قابلیت اطمینال و یا افزونگی بسیار بالا بود و کار پردازنده ها ی بالا دستی یا PLC های بخش کنترل بسیار کم شده و می توانستن ارزان قیمت تر هم باشن چون پردازش کمتری را انجام می دادن.