سنسور مادون قرمز یا IR چیست ؟

این سنسور که شکل ظاهری آن شبیه به یک LED می باشد و تقریبا همان ساختار LED را دارد با این تفاوت که نور آن مادون قرمز می باشد.

این سنسور به طور کلی به دو دسته تقسیم می شود که یکی فرستنده و یکی گیرنده می باشد.

 

از سنسور IR استفاده های زیادی می شود که از جمله ی آن استفاده در انکودرهای نوری می باشد!

سنسور مادون قرمز
سنسور مادون قرمز

 

 

در شکل بالا سنسورهای گیرنده و فرستنده را مشاهده می کنید.

سنسور شفاف فرستنده مادون قرمز می باشد و سنسور تیره نیز گیرنده می باشد.

این سنسورها دارای پلاریته نیز می باشند که پایه ی مثبت عموما بلندتر از پایه ی منفی می باشد.

از استفاده هایی که از این سنسور می شود می توان به کنترل تلویزیون ها اشاره کرد.

 

مادون قرمز در ارسال فرامین
مادون قرمز

 

همانطور که مشاهده می کنید در جلوی کنترل های تلویزیون برای ارسال فرامین به تلویزیون از ارسال کننده مادون قرمز استفاده می شود.

 

برای دریفات کردن این فرامین نیز از گیرنده های مادون قرمز استفاده می شود اما با این تفاوت که در این گیرنده های تلویزیون از مدل های تقویت شده استفاده شده است تا بتواند طول برد بهتری را تحت پوشش دهد.

گیرنده مادون قرمز
گیرنده مادون قرمز

 

همانطور که در شکل بالا مشاهده می کنید این سنسور گیرنده دارای سه پایه می باشد که دو پایه ی آن برای تغذیه و یک پایه نیز خروجی سنسور می باشد، این سنسورها دارای تقویت کننده می باشد و همنطور فیلتر ، این سنسور با توجه به مداری که در داخل خود دارد قدرت دریافت قوی تری می باشد.

مدار سنسور گیرنده فرستنده.

 

·        نکته ای که در بستن مدار گیرنده های معمولی مادون قرمز باید توجه داشت این است که این سنسور در مدار باید به صورت معکوس بایاس شود! در واقع این سنسور وقتی توسط مادون قرمز تحریک شود در مدار معکوس شبیه می تواند جریان مناسبی را از خود عبور دهد بنابراین در شکل زیر داریم.

 

مدار گیرنده فرستنده مادون قرمز
مدار گیرنده فرستنده